Home

In Stichting Lepel hebben kunstenaar Michel Bouma, onderwijskundige Jimke Nicolai en auteur Folkert Oldersma zich verenigd met als gezamenlijk doel betekenisvolle publicaties en educatieve programma’s voor de drie noordelijke provincies te ontwikkelen rond onderwerpen die relevant zijn voor zowel jong als oud.
Actueel is een meertalig project dat een pilot in Friesland kende, maar dat de stichting in Groningen en Drenthe een vervolg wil geven rond het Nedersaksisch, de jeugdboeken ‘SCHOKKEND’ over de aardbevingen in Noord-Nederland en het meertalige ‘Mijn Pake is crazy’ en het boek ‘Drenthe, plekken met een verhaal …’.

Stichting Lepel heeft zich tot doel gesteld:

a. de ontwikkeling van publicaties op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en meertaligheid  mede in de vorm van jeugdboeken te stimuleren;

b. onderwijs met aansprekende en smaakmakende arrangementen te versterken. Dat wordt o.a. gedaan door:

  • het stimuleren en mogelijk maken van het ontwerpen van betekenisvolle onderwijsarrangementen op het gebied van kunst, wetenschap, technologie, meertaligheid, onderzoekend en ontwerpend leren, levend rekenen;
  • het stimuleren van organisaties en personen om smaakmakend onderwijs te realiseren.

Stichting Lepel 2016